Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017
Tag archive for ‘ăn mừng hụt’
Bởi vì nó giống như một trò đùa của tạo hóa vậy.
By TracyNguyen On Wednesday, April 23rd, 2014
0 Comments

Bởi vì nó giống như một trò đùa của tạo hóa vậy.

  1. Cú ném 3 điểm tuyệt đẹp nhưng ăn mừng hơi sớm so với quy định. 2. “Tôi là nhà vô địch! Khoan…” 3. Bài học nhớ đời tại cuộc đua 5 nghìn mét. 4. xem thêm...