Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘ăn học’
Túp lều tạm của người nghèo ở Quảng Bình 1
By Hee ChanHee On Thursday, November 28th, 2013
0 Comments

Đắng lòng về túp lều tạm của gia đình nghèo ở Quảng Bình

Ước muốn có một chỗ để nắng không xuyên vào, mưa không dột xuống của gia đình nghèo tỉnh Quảng Bình này dường như chẳng bao giờ thực hiện được. Theo chân Thượng xem thêm...