Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘ăn cơm trước kẻng’
Giật mình 4 phát ngôn của Mỹ Linh
By Mũm Mĩm On Monday, October 14th, 2013
0 Comments

Giật mình 4 phát ngôn của Mỹ Linh

Không ít người sẽ giật mình khi nghe những phát ngôn gần đây của Mỹ Linh. Có người thích, có người không thích nhưng ít ai phủ nhận được sự thận trọng, khéo léo xem thêm...