Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘âm nhạc dân tộc’
Khơi lửa âm nhạc dân tộc
By TracyNguyen On Thursday, August 7th, 2014
0 Comments

Khơi lửa âm nhạc dân tộc

Lỡ bằng tay, rớt bằng bể, ông bằng bình, vôi bình vôi/ Chủ bằng gia, bắt bằng được, đọa bằng đày, xứ bằng xa/ Xứ xa là xứ của người/ Biểu tui hớn hở vui cười xem thêm...