Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘Alex Sheen’
Câu chuyện về một hành động cao đẹp và thầm lặng
By Ngọc Trâm On Tuesday, July 29th, 2014
0 Comments

Câu chuyện về một hành động cao đẹp và thầm lặng

Hành động vì cộng đồng của một thanh niên Mỹ có tên Alex Sheen đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thanh niên khác ở quốc gia này và đã trở thành một hình tượng đẹp xem thêm...