Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘ai xông đất tốt’
Tết Giáp Ngọ: Chọn ai xông đất có “lộc”?
By Mũm Mĩm On Wednesday, January 29th, 2014
0 Comments

Tết Giáp Ngọ: Chọn ai xông đất có “lộc”?

Tết Giáp Ngọ: Chọn ai xông đất có “lộc”? Người khách đến nhà đầu tiên trong năm mới sẽ là biểu tượng cho sự tốt lành hay xui xẻo trong năm. Nhà nghiên cứu Nguyễn xem thêm...