Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘ac mong kinh doanh da cap’
Những ảo mộng không học, không làm nhiều cũng có lương cao
By TracyNguyen On Friday, September 27th, 2013
0 Comments

Kinh doanh đa cấp “hành” sinh viên

Bị dụ dỗ bởi chiêu bài công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, nhiều sinh viên đã “sập bẫy” các công ty đa cấp để rồi “khóc dở, mếu dở” với việc học hành của xem thêm...