Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘AAG’
Phát hiện thêm điểm đứt mới trên cáp quang biển AAG
By TracyNguyen On Monday, September 29th, 2014
0 Comments

Phát hiện thêm điểm đứt mới trên cáp quang biển AAG

Điểm đứt hôm 15/9 chưa hàn xong thì một điểm đứt mới đã được phát hiện, cách nhau chỉ 4Km. Đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Gateway Pacific) xem thêm...