Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘Á khoa’
Rớt nước mắt vì gia cảnh khốn cùng của Á khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội
By Ngọc Trâm On Monday, August 4th, 2014
0 Comments

Rớt nước mắt vì gia cảnh khốn cùng của Á khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội

Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú – Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu xem thêm...