Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘90.000 thac si’
Với tấm bằng tốt nghiệp là chưa đủ để có một công việc như mong muốn
By TracyNguyen On Wednesday, September 25th, 2013
0 Comments

Thạc sĩ vẫn phải thất nghiệp như thường

Ths. Phan Thị Trang Nhung chia sẽ: “Bây giờ thạc sĩ như em cũng còn nhiều người thất nghiệp lắm. Nhiều địa phương thông báo đang thiếu giáo viên, nhưng rồi những xem thêm...