Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘725 điểm toeic’
HV Ngô Hoàng Giang
By An Smile On Monday, July 15th, 2013
0 Comments

Kinh nghiệm đạt 725 điểm thi TOEIC của HV Ngô Hoàng Giang

Xin chào các bạn mình là Phượng Huyền đến từ trung tâm Anh ngữ ENCI. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của bạn Ngô Hoàng Giang. Bạn xem thêm...