Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017
Tag archive for ‘50 sự thật khó tin về tóc’
su-that-ve-toc
By Trọng Trí Lê On Monday, November 4th, 2013
0 Comments

50 Sự thật khó tin về tóc

Người xưa thường nói “Cái răng cái tóc là gốc con người”. Thật vậy, mái tóc từ xưa đến nay luôn rất quan trọng với con người, đặc biệt là với phụ nữ. Họ xem thêm...