Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 21/10/2017
Tag archive for ‘3000 từ vựng’
ta
By An Smile On Wednesday, July 24th, 2013
0 Comments

5 bước để nói một ngoại ngữ full + 3000 từ vựng thông dụng

1. Review những điều bạn đã làm được và chưa làm được trong năm qua 2. Hãy tự thưởng cho mình, hãy ăn mừng những chiến thắng dù nhỏ nhất. Nếu bạn thấy mình làm xem thêm...