Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘30 viec khong nen lam’
Dừng những việc ảnh hưởng tiêu cực đối với bản thân mình
By TracyNguyen On Saturday, September 28th, 2013
0 Comments

Những việc không nên tiếp tục làm với bản thân

“Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”. Quả là xem thêm...