Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘2/9’
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập . Buổi phát thanh đặc biệt 2/9/1945
By Nam Nguyễn On Tuesday, September 3rd, 2013
0 Comments

Buổi phát thanh đặc biệt – Quốc khánh 2/9/1945

Buổi lễ Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình 2/9/1945, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập . Chỉ với 1 chiếc máy phát tín hiệu morse cũ kỹ được cải xem thêm...