Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017
Tag archive for ‘27.5 điểm’
cu-dan-mang-day-song-voi-confession-tan-sv-ngoai-thuong-bo-hoc-vi-nha-ngheo (1)
By An Smile On Monday, July 29th, 2013
0 Comments

Đắng lòng với confession tân SV Ngoại thương bỏ học vì nhà nghèo

Không ai cầm được nước mắt trước những dòng tâm sự chân thành của cậu bạn với quyết định từ bỏ cánh cổng trường Đại học… Nhưng đồng thời, cũng có nhiều xem thêm...