Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘26 thang 3’
Tháng 3 yêu thương
By TracyNguyen On Wednesday, March 27th, 2013
0 Comments

Tháng 3 yêu thương

Sau ngày vào Đoàn, trong màu áo xanh tình nguyện, mình đã bước chân tới nhiều miền Tổ Quốc.  Ai còn nhớ và ai đã quên. Tháng ba đâu chỉ là những kỉ niệm yêu thương xem thêm...