Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘22 tuổi’
22 tuổi, nên nhớ và quên những gì?
By An Smile On Saturday, February 22nd, 2014
0 Comments

22 tuổi, nên nhớ và quên những gì?

22 tuổi, có thể quên đi những lần từ bỏ, nhưng đừng quên những lần níu kéo, có thể quên những chuyện vui nhưng phải nhớ những chuyện đau lòng. 22 tuổi.. Có thể quên xem thêm...