Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 20/09/2017
Tag archive for ‘20 phút 1 cuộc đời’
NMH
By An Smile On Monday, July 29th, 2013
0 Comments

Sứ mệnh chia sẻ( 20 phút 1 cuộc đời)

THẦY NGUYỄN MẠNH HÙNG — GIÁM ĐỐC THÁI HÀ BOOKS 16 năm học tập ở nước ngoài. 39 nước đã từng đặt chân đến. 12 năm làm quản lý cho FPT. 6 năm giảng dạy về quản xem thêm...