Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘2 chung’
Chỉ nên duy trì “2 chung”
By Nam Nguyễn On Wednesday, January 15th, 2014
0 Comments

Chỉ nên duy trì “ 2 chung ”

“Ở nước ta có lẽ không ít hơn 90% trường ĐH không đủ khả năng tổ chức một kỳ thi tuyển sinh thật sự có chất lượng” Đó là ý kiến của tác giả GS Lâm xem thêm...