Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘17 tuổi’
Chuyện của tuổi 17 và tuổi 20
By An Smile On Saturday, December 14th, 2013
0 Comments

Sms – chuyện của tuổi 17 và tuổi 20

17 tuổi, lưu những tin nhắn rất đặc biệt vào một thư mục riêng rồi xem như kho báu. Xóa những tin nhắn bình – thường khác để dành lưu lượng mà lưu. Tối nào cũng xem thêm...