Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘16’
16 kế sử dụng nhân tài
By An Smile On Saturday, September 14th, 2013
0 Comments

16 kế sử dụng nhân tài

Đối tượng cốt lõi của quản lý là con người. Cho dù thời đại có thay đổi, công tác quản lý dù có chuyển đổi, nhưng việc quản lý con người, sử dụng con người, xem thêm...