Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘100 trieu va 3 trieu’
Chi tiêu hợp lý, sử dụng tiền tiết kiệm tái đầu tư
By TracyNguyen On Sunday, November 3rd, 2013
0 Comments

Lương 5.000 đôla chỉ tiêu 3 triệu một tháng

Với mức chi tiêu đó tôi vẫn thấy hạnh phúc, không có gì là hành hạ bản thân chút nào. Nói như vậy, không phải tháng nào tôi cũng chi tiêu như thế. Có tháng cần mua sắm xem thêm...