Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘100 năm’
Những lời tiên tri thành hiện thực sau 100 năm
By TracyNguyen On Friday, September 12th, 2014
0 Comments

Những lời tiên tri thành hiện thực sau 100 năm

Năm 1900, kỹ sư người Mỹ Watkins đưa ra một số tiên đoán và 1 thế kỉ sau, số đó đã thành sự thật. Dưới đây là những dự đoán đúng của Watkins về tương lai sau xem thêm...