Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017
Tag archive for ‘100 hoi dap’
Sách "100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ VN"
By TracyNguyen On Wednesday, September 11th, 2013
0 Comments

Ra mắt sách 100 câu hỏi – đáp về biển đảo

Cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” sẽ là cẩm nang cần thiết, nguồn tài liệu tham khảo hữu ích; là thành quả lao động nghiêm xem thêm...