Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘10 điều vợ dặn’
Đổi mới tuyển sinh ĐH sẽ tác động ngược trở lại rất nhiều đến việc dạy và học ở bậc phổ thông - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
By Trọng Trí Lê On Sunday, December 8th, 2013
0 Comments

Đổi mới tuyển sinh đại học – Kỳ 4: Sẽ thay đổi cách dạy ở phổ thông

Nhiều ý kiến cho rằng những đổi mới tuyển sinh ở đại học sẽ góp phần thay đổi việc dạy và học bậc trung học phổ thông. Đổi mới tuyển sinh ĐH sẽ tác động xem thêm...

10 điều vợ dặn
By Nam Nguyễn On Friday, May 17th, 2013
0 Comments

10 điều vợ dặn

Làm trai cho đáng nên trai. Mười điều vợ dặn chớ sai một điều. Thứ nhất không được nhậu nhiều. Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia. Thứ hai không được lân la. xem thêm...