Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017
Tag archive for ‘10.000 cuốn sách cổ’
Chàng trai bỏ 15 năm sưu tầm hơn 10.000 cuốn sách cổ
By TracyNguyen On Saturday, August 30th, 2014
0 Comments

Chàng trai bỏ 15 năm sưu tầm hơn 10.000 cuốn sách cổ

15 năm sưu tầm sách, đến nay Lê Văn Hợp trú tại Lê Thanh Nghị (Hà Nội) đã là chủ sở hữu của hơn 10.000 cuốn sách cũ và nhiều tư liệu quý. Sinh ra trong một gia đình xem thêm...