Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017
Tag archive for ‘@0 phút – một cuộc đời’
kd
By An Smile On Tuesday, August 13th, 2013
0 Comments

Francis Hùng – “Làm Kinh Doanh Cũng Như Làm Người”

Trên 15 năm trong vai trò người bán hàng và là lãnh đạo của những đội ngũ kinh doanh xuất chúng, anh có dịp thăm viếng, học tập và làm việc trên 10 quốc gia: từ Việt xem thêm...