Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/09/2020
Thứ Bảy, 24/08/2013, 02:24 | An Smile

So sánh kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là sự nghiên cứu những vận động kinh tế trong phạm vi lớn cúa quốc gia: ví dụ GDP tăng hay giảm, mức độ tăng trưởng của nền kinh tế ra sao, mức sản xuất hàng công nghiệp và sự tuyển dụng lao động thay đổi thế nào, giá cả nói chung và mức lạm phát trong năm…Nói chung nó tập trung vào các xu thế lên xuống (trénd) và các vận động (movements) chính của 1 bức tranh kinh tế toàn cục.

 

 

Trong khi kinh tế vi mô (microeconomics) tập trung khảo sát bức tranh nhỏ của kinh tế như thái độ của người tiêu dùng, những yếu tố nào làm ảnh hưởng đến quyế định của một doanh nghiệp hay 1 cá nhân. Nó khào sát sản phẩm, khâu phân phối hàng hóa và dịch vụ, và mức lợi nhuận cũng như việc phân phối lợi nhuận thế nào…Trong khi khảo sát , Nó coi 1 doanh nghiệp như người cung cấp hàng hóa cũng như là nhà tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của các hãng khác trong khi đối chiếu với luật cung cầu để rút kết luận.
Tóm lại KTvĩ mô tập trung nghiên cứu vận động và xu hướng kinh tế cấp quốc gia trong khi KT vi mô nhìn ở cá nhân người tiêu dùng hay cá thể từng doanh nghiệp.

 

An Smile – Sinh Viên Space – YouTube

 

Ý kiến của bạn