Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 28/09/2020
Thứ Ba, 23/07/2013, 07:47 | An Smile

Mô hình tổng cầu và tổng cung là gì ? AD-AS Cung cầu

Trước khi ta có thể phân tích sâu hơn về các hoạt động liên quan tới tài cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc thể chế, tái cấu trúc thị trường thì ta phải tìm hiểu hai khái niệm liên quan tới tổng cung, tổng cầu hàng hóa và tổng cung tổng cầu tiền.
Đừng có sốc khi nhìn hình vẽ vì nó rất đơn giản và logic. Trục tung là giá, chính là lạm phát; trục hoành là sản lượng chính là GDP. Đường tổng cầu ký hiệu AD là tổng nhu cầu hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. AD thể hiện việc khi chúng ta tăng sản lượng thì giá sẽ giảm xuống và  ngược lại. AD = C + I + G + NX (tương tự như công thức tính GDP).
Dựa vào công thức này ta sẽ thấy AD tăng khi Người tiêu dùng tăng tiêu dùng, Doanh nghiệp tăng đầu tư sản xuất, Chính phủ tăng chi tiêu, tăng xuất khẩu ròng. Những tháng năm 2012 chúng ta thấy sức mua của người dân giảm có nghĩa là tổng cầu giảm. Việt Nam chúng ta trong nhiều năm tăng trưởng GDP chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố G, nhưng do chỉ số ICOR đầu tư của chính phủ lại thấp (đầu tư 8 đồng để có 1 đồng tăng trưởng GDP)

Đường tổng cung là tổng sản lượng đầu ra của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. Ký hiệu là AS, AS đại diện cho toàn bộ giá trị hàng hóa mà doanh nghiệp muốn bán. Điều ảnh hưởng tới sản lượng doanh nghiệp là tổng chi phí đầu vào bao gồm các nguồn lực như lao động, vốn, tài nguyên, công nghệ. Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hỏi là rõ ràng khi anh tăng sản lượng hàng hóa thì giá bán ra phải giảm đi chứ sao lại tăng lên? Nhưng nếu ta xét trên tổng thể của cả một quốc gia thì anh sản xuất ra một đơn vị hàng hóa thì anh đã tiêu tốn của quốc giá một nguồn lực nhất định.

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn: YouTube
Ý kiến của bạn