Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Ba, 06/08/2013, 02:09 | An Smile

Giới thiệu về kinh tế học GiapSchool

Kinh tế học tiến hóa (tạm dịch từ Evolutionary economics, hay Evolutionary theory of economics) được phát triển thành một học thuyết kinh tế từ năm 1982 với quyển An Evolutionary Theory of Economic Change của Richard Nelson và Sidney Winter. Tuy nhiên, những nghiên cứu liên quan đến lý thuyết này được xây dựng từ những công trình từ những năm 1940 và 1950.

 

Mặc dù lý thuyết này đề cập đến các chủ thể kinh tế (economic agent) nói chung, nhưng những nghiên cứu của nó cho đến nay chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp. Các nghiên cứu có đối tượng là cá nhân ít hơn, chủ yếu tập trung vào lý thuyết trò chơi. Một số nghiên cứu áp dụng phương pháp thực nghiệm (experiment) để thấy rằng các cá nhân không hoàn toàn hợp lý theo nghĩa tốt đa hóa lợi ích cá nhân.

An Smile – Sinh viên Space – YouTube

Ý kiến của bạn