Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/09/2020
Thứ Tư, 21/08/2013, 01:57 | An Smile

Xây Dựng Mạng Lưới Kinh Doanh, từng Viên Gạch một

Mạng lưới kinh doanh là một phương pháp tiếp thị chi phí thấp hiệu quả cho việc phát triển các cơ hội và địa chỉ liên lạc bán hàng, dựa trên giới thiệu và giới thiệu – hoặc trực tiếp tại các cuộc họp và các cuộc tụ họp, hoặc bằng phương thức liên lạc khác như điện thoại, email, và ngày càng xã hội và kinh doanh các trang web mạng.
Thời hạn rút ngắn ‘mạng’ có thể bị nhầm lẫn với mạng máy tính / mạng, đó là thuật ngữ khác nhau, liên quan đến kết nối và khả năng tiếp cận của nhiều hệ thống máy tính.

Một mạng lưới kinh doanh của các địa chỉ liên lạc là cả một con đường để tiếp thị cho bạn, và một phương pháp tiếp thị. Mạng lưới kinh doanh cung cấp một cách để tiếp cận với người ra quyết định mà nếu không có thể là rất khó khăn để tham gia với việc sử dụng các phương pháp quảng cáo thông thường.
Ngoài ra, mạng lưới kinh doanh mang lại những lợi thế nhất của khuyến nghị và giới thiệu cá nhân, mà là luôn luôn rất hữu ích cho việc phát triển các cơ hội kinh doanh.
Mạng lưới kinh doanh là một cách để bạn có thể làm cho câu châm ngôn, “Đó không phải là những gì bạn biết, đó là những người bạn biết ..” làm việc cho bạn.
Các nguyên tắc và kỹ thuật của mạng lưới kinh doanh chủ yếu là ý thức chung. Nhiều người trong số các nguyên tắc hành vi cũng áp dụng cho kinh doanh và các mối quan hệ nói chung, và đặc biệt để bán, quản lý, huấn luyện, tạo điều kiện, vvv
(Xin lưu ý rằng một số cách viết Anh-Anh và Anh-Mỹ có thể thay đổi, ví dụ như từ tổ chức / tổ chức, hành vi / hành vi. Khi sử dụng các tài liệu này xin vui lòng thay đổi cách viết cho phù hợp với tình hình địa phương của bạn.)

An Smile – Sinh viên Space – Nguồn: Youtube

Ý kiến của bạn