Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 28/09/2020
Thứ Ba, 30/07/2013, 03:34 | An Smile

Kinh doanh Online qua Tiếp thị Liên Kết Affiliate Marketing

Khóa học Kinh doanh Online qua Tiếp thị Liên kết được tạo bởi anh Trần Đức Hùng – HungMarketing, một chuyên gia Internet Marketing có nhiều kinh nghiệm tham gia các mạng Tiếp thị Liên kết – Affiliate Marketing tại nước ngoài.
Khóa học sẽ hướng dẫn bạn tham gia các mạng Affiliate quốc tế thông qua các video bằng tiếng Việt. Trong khóa học này bạn sẽ được học những kiến thức về Tiếp thị Liên kết, Internet Marketing, sử dụng các công cụ Internet Marketing, được hỗ trợ trong và sau khóa học.
Đây thực sự là một khóa học đáng để bạn đầu tư nếu bạn thực sự nghiêm túc với con đường kiếm tiền bằng Tiếp thị Liên kết – Affiliate Marketing.

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : YouTube
Ý kiến của bạn