Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Hai, 05/08/2013, 02:37 | An Smile

Học kinh doanh Những điều còn chưa biết trong Marketing hiện đại

Mục tiêu khóa học: Nhằm cung cấp các thông tin, thuật ngữ và lý thuyết cơ bản về tiếp thị chiến lược. Đem lại cho học viên những kỹ năng và công cụ phân tích có thể ứng dụng trong công việc của họ và tăng cường kỹ năng giao tiếp và xây dựng đội nhóm của học viên.

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn: YouTube
Ý kiến của bạn