Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 25/09/2020
Thứ Năm, 25/07/2013, 02:45 | An Smile

Kỹ năng thuyết trình trong giao tiếp – Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình, nghe có vẻ có họ hàng với nhau vì chúng đều yêu cầu một số kỹ năng nhất định, song đặt trong bối cảnh sử dụng, chúng hoàn toàn khác nhau. Có nhiều bài viết đề cập đến kỹ năng giao tiếp thuyết trình, thực ra là nói về kỹ năng thuyết trình, hoặc gộp chung hai cái…Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách áp dụng kỹ năng giao tiếp vào việc thuyết trình để làm sao cho bài thuyết trình thật hiệu quả nhé. Lưu ý là hai kỹ năng này là hai kỹ năng khác nhau.

 

Ví dụ như diễn đạt trong giao tiếp là sự diễn đạt rõ ràng cảm xúc, suy nghĩ bản thân, và sự hài hước, khả năng gắn kết hai bên qua những tiếp xúc bằng mắt, ngôn ngữ cơ thể. Còn với kỹ năng thuyết trình, bạn cần diễn đạt rõ ràng, thuyết phục các lập luận của mình, lôi cuốn người nghe và làm sao tạo phản hồi tích cực. Mối quan hệ trong kỹ năng thuyết trình là sự gắn kết người nghe với bài thuyết trình, chứ không phải người thuyết trình. Sự khác nhau này ắt hẳn buộc bạn phải có những chuẩn bị khác nhau cho mỗi tình huống.

Trong thực tế, một người có thể vừa thuyết trình vừa giao tiếp. Việc trao đổi với khách hàng là tình huống thường thấy nhất. Bạn phải tạo được mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng thời tạo ra sự thuyết phục cho sản phẩm của công ty bạn bằng cách trình bày khóa học, cụ thể. Vận dụng kỹ năng giao tiếp vào thuyết trình là một kỹ năng bạn cần phải nắm rõ vì điều này khá quan trọng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc.

 
AnSmile –  Sinh Viên Space – Nguồn : YouTube
Ý kiến của bạn