Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020
Thứ Tư, 17/07/2013, 02:26 | An Smile

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo là một kỹ năng không thể thiếu của một nhà quản lý. Lãnh đạo giỏi được thử thách qua sự thành công trong việc thay đổi hệ thống và con người. Thuật ngữ “lãnh đạo” đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhắc đến vai trò của người quản lý vì chức năng của lãnh đạo là xử lý thay đổi.

Lãnh đạo là gì? Người lãnh đạo là người đứng đầu một tổ chức hay một tập thể có vai trò dẫn dắt, định hướng, chỉ đạo và xây dựng mối quan hệ giữa những thành viên trong cùng một tập thể cùng vận hành theo một hệ thống nhất định.

Kiến thức, trình độ: bạn không thể lãnh đạo hiệu quả nếu không có kiến thức và trình độ hiểu biết nhất định. Ngoài những kiến thức cơ bản chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của mình, bạn còn phải đọc nhiều và luôn có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức, nhận biết và cập nhật những thông tin và tri thức mới. Điều này giúp cho bạn có một vốn kiến thức sâu rộng vừa hoàn thiện bản thân lại vừa có cái nhìn tổng thể giúp bạn định hướng tốt trong cuộc sống.

Thật ra, trong mỗi chúng ta đều là nhà lãnh đạo. Bạn có thể đang lãnh đạo một doanh nghiệp, lãnh đạo một tập thể, một lớp học hay lãnh đạo một nhóm bạn; lãnh đạo gia đình và lãnh đạo chính bản thân mình (tự lãnh đạo). Người lãnh đạo giỏi là người có thể lãnh đạo được tốt bản thân mình.

An Smile – Sinh Viên Space – YouTube
Ý kiến của bạn