Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 26/09/2020
Thứ Ba, 13/08/2013, 02:47 | An Smile

Tại sao nên Đầu tư – Sự khác nhau giữa Người Giàu và Người Nghèo

Người nghèo rất muốn khoa trương, khi có tiền họ thay điện thoại đời mới, laptop mới, xe tay ga mới, du lịch dài ngày… và sau đó lại bắt đầu chu kỳ kiếm tiền => tiêu tiền…
Tôi cho rằng những điều trong bài viết “Người giàu và người nghèo khác nhau thế nào” là rất đúng, đọc xong rồi ngẫm lại tại sao lại có những vụ sập bẫy muaban24h, người giàu không bao giờ mắc phải những lỗi như vậy, chỉ có người nghèo tiền bạc hoặc tri thức mới tham lam và dễ mắc bẫy như thế.

1. Người giàu kiếm tiền xong => bắt tiền làm việc đẻ ra tiền mới => tiêu tiền.
Người nghèo kiếm tiền xong => tiêu hết => lặp lại vòng tròn.
2. Người giàu sở hữu các máy sinh ra tiền, họ chỉ đóng vai trò là chủ và giám sát các máy đó. Các máy sinh ra tiền có vô số thể loại, liệt kê tạm là: tiền gửi tiết kiệm, khoản mua bảo hiểm, khoản cổ tức từ cổ phần, khoản vốn góp và các cơ sở kinh doanh của bạn bè, họ hàng, các căn nhà – khu đất cho thuê, chiếc xe cho thuê, bản quyền tác phẩm văn học hoặc sáng chế công nghệ, cơ sở kinh doanh thuê người vận hành …

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn: YouTube

Ý kiến của bạn