Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 27/09/2020
Thứ Ba, 30/07/2013, 02:44 | An Smile

Học + Làm = Giàu

Bạn không có quyền chọn lựa những gì “thế giới bên ngoài” mang đến cho bạn, nhưng bạn có 100% sự lựa chọn cách bản thân bạn Suy Nghĩ và Hành Động trong “thế giới nội tại” của bạn. Bằng cách lựa chọn những suy nghĩ đúng và hành động đúng, bạn sẽ có Sức Mạnh để thay đổi và đạt được bất kỳ kết quả nào bạn mong muốn.

Sự khác biệt này liệu có phải là do số phận, do các yếu tố bên ngoài như sự may mắn, xuất thân, trình độ học vấn,… chi phối? Sự thật duy nhất ở đây là gì? Bạn có muốn biết sự thật đó hay không?

 

An Smile – Sinh Viên Space – Theo YouTube
Ý kiến của bạn