Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/09/2020
Thứ Sáu, 20/09/2013, 02:00 | An Smile

Thời đại công nghệ thông tin

Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một thời đại với nhiều biến động do các tiến bộ của khoa học và công nghệ đem tới, tạo động lực thúc đẩy, buộc các tổ chức phải biến đổi chính mình để thích ứng với hoàn cảnh mới. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông đã đưa nhiều khái niệm, quan niệm và cách tổ chức làm việc mới vào trong một tổ chức.

Để giới thiệu đến bạn đọc một cách tổng thể các vấn đề liên quan tới sự phát triển của tổ chức, quản lý trong thời đại CNTT và truyền thông, Nhà xuất bản Bưu điện xuất bản cuốn sách “Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức”, của tác giả Ngô Trung Việt. Nội dung cuốn sách gồm 03 phần, 11 chương trình bày tổng thể các vấn đề liên quan tới sự phát triển của tổ chức trong thời đại mới và đi kèm với điều đó là những đòi hỏi tri thức mới đối với người lãnh đạo như. Sự biến đổi của tổ chức trong thời đại CNTT; sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng kết cấu nền CNTT và truyền thông trong tổ chức; thay đổi tư duy; kỹ năng của người lãnh đạo mới; các vai trò và chức vụ mới trong tổ chức; quản lý theo dự án; quản lý theo qui trình và mô hình CMMI; quản lý tri thức và xây dựng tổ chức tri thức; học tập và sáng tạo tri thức.Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một thời đại với nhiều biến động do các tiến bộ của khoa học và công nghệ đem tới, tạo động lực thúc đẩy, buộc các tổ chức phải biến đổi chính mình để thích ứng với hoàn cảnh mới. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông đã đưa nhiều khái niệm, quan niệm và cách tổ chức làm việc mới vào trong một tổ chức.

 

Để giới thiệu đến bạn đọc một cách tổng thể các vấn đề liên quan tới sự phát triển của tổ chức, quản lý trong thời đại CNTT và truyền thông, Nhà xuất bản Bưu điện xuất bản cuốn sách “Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức”, của tác giả Ngô Trung Việt. Nội dung cuốn sách gồm 03 phần, 11 chương trình bày tổng thể các vấn đề liên quan tới sự phát triển của tổ chức trong thời đại mới và đi kèm với điều đó là những đòi hỏi tri thức mới đối với người lãnh đạo như. Sự biến đổi của tổ chức trong thời đại CNTT; sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng kết cấu nền CNTT và truyền thông trong tổ chức; thay đổi tư duy; kỹ năng của người lãnh đạo mới; các vai trò và chức vụ mới trong tổ chức; quản lý theo dự án; quản lý theo qui trình và mô hình CMMI; quản lý tri thức và xây dựng tổ chức tri thức; học tập và sáng tạo tri thức.

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn: Youtube

Ý kiến của bạn