Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 25/09/2020

Khóa học nghề “Kỹ thuật làm bánh Âu – bánh Kem” (Hệ sơ cấp nghề – Tổng Cục Dạy Nghề Việt Nam)

Thông báo tuyển sinh nghề kỹ thuật làm Bánh ÂU - Bánh Kem năm 2014 (Đợt 1)

  CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU – BÁNH KEM (Vui lòng xem Thông báo tuyển sinh)   Chương trình nghề Kỹ Thuật Làm Bánh Âu – Bánh Kem là một chương trình nghề được thiết kế nhằm đào tạo, trang bị kỹ năng làm nghề bánh Âu và bánh kem cho người xem thêm...

Nhat Huong Baking Center | được viết cách đây 7 years
Thông báo tuyển sinh nghề kỹ thuật làm Bánh ÂU - Bánh Kem năm 2014 (Đợt 1)
Nhat Huong Baking Center | Thứ Hai, 10/03/2014, 02:31

Khóa học nghề “Kỹ thuật làm bánh Âu – bánh Kem” (Hệ sơ cấp nghề – Tổng Cục Dạy Nghề Việt Nam)

  CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU – BÁNH KEM (Vui lòng xem Thông báo tuyển sinh)   Chương trình nghề Kỹ Thuật Làm Bánh Âu – Bánh Kem là một xem thêm...