Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 30/09/2020

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu

Thông thường, người ta học một ngôn ngữ mới thông qua việc học ngữ pháp, qua các bài nghe, bài viết hoặc là qua tranh ảnh và học qua thành ngữ cũng là một phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả. Dưới đây là một số thành ngữ phổ biến và thông dụng trong giao tiếp để giúp xem thêm...

An Smile | được viết cách đây 7 years
An Smile | Thứ Ba, 14/01/2014, 02:37

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu

Thông thường, người ta học một ngôn ngữ mới thông qua việc học ngữ pháp, qua các bài nghe, bài viết hoặc là qua tranh ảnh và học qua thành ngữ cũng là một phương pháp xem thêm...