Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/09/2020
Thứ Hai, 26/08/2013, 03:16 | An Smile

Phần mềm quản lí nhân sự OMEGA

Thiết lập hệ thống Thiết lập mã tăng tự động: Nhân viên, hợp đồng Định nghĩa các chỉ tiêu quản lý nhân viên. Nhập số liệu quá khứ (tình hình ký hợp đồng, tình hình tham gia BHXH).
Cập nhật danh mục Danh mục thông tin tổ chức: Phòng ban, tổ nhóm, chức vụ, chức danh Danh mục thông tin xã hội: Dân tộc, tôn giáo, bệnh viện,… Danh mục thông tin học vấn: Trường học, ngành học, ngoại ngữ, cấp độ ngoại ngữ,… Danh mục khác: Loại hợp đồng, loại chấm công chế độ, hồ sơ tuyển dụng,…
Nghiệp vụ quản lý nhân sự Quản lý quá trình công tác Quản lý quá trình học tập Quản lý hợp đồng lao động Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 

Nghiệp vụ quản lý bảo hiểm Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội Tính toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải nộp Chấm công chế độ Tính toán các khoản chế độ được hưởng (Thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng,..)
Nghiệp vụ khác Đánh giá nhân viên hàng kỳ Quản lý quyết định (thôi việc, điều chuyển,…) Quản lý cảnh báo (cảnh báo đến hạn hợp đồng, cảnh báo nộp thiếu hồ sơ tuyển dụng)
Báo cáo Báo cáo thống kê nhân sự Báo cáo quản lý nhân sự Báo cáo quản lý bảo hiểm Báo cáo phân tích khác

An Smile – Sinh Viên Space – YouTube

 

Ý kiến của bạn