Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/09/2020
Thứ Hai, 05/08/2013, 03:47 | An Smile

Quản lý nhân sự chuyên nghiệp

Dù bạn đang học và đã tốt nghiệp ngành nghề gì trong trường đại học, bạn đều có thể tìm cho mình một cơ hội nghề nghiệp mới để phát triển sự nghiệp bản thân.Nhân sự trong một DN thường là vấn đề được chú trọng nhất, nhưng cũng là công việc quản lý khó nhất, khiến các chủ DN rất đau đầu ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.Làm sao để hiểu được họ và xây dựng được đội ngũ nhân sự làm được việc ổn định?Làm sao để CBCNV hiểu được vấn đề và tâm huyết gắn bó vì sự phát triển của DN?VNNP giới thiệu khóa học Nghề Quản lý Hành chính – Nhân sự chuyên nghiệp, với các phần học giúp bạn:Học viên làm được tất cả các vị trí công việc khác nhau trong Phòng nhân sự chuyên nghiệp.

 

 

Học viên có kỹ năng xây dựng công việc chuyên môn cho các vị trí nhân viên trong phòng nhân sự . Điều phối công việc và đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho các vị trí công việc cụ thể.Học viên có khả năng tham mưu cho BGĐ và xây dựng nội quy, quy chế quản lý nhân sự; Quy chế tiền lương; Quy chế đào tạo nhân sự. Ra quyết định giải quyết tiếp nhận ký kết hợp đồng lao động, giải quyết nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động.Có kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giám sát, triển khai thực hiện chuẩn chỉnh quy trình quản lý đã đề ra. Ra quyết định và tháo gỡ kịp thời đạt hiệu quả tất các phát sinh tồn đọng của nhân sự thay Ban giám đốc.
An Smile – Sinh viên Space – Nguồn: YouTube
Ý kiến của bạn