Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 28/09/2020
Thứ Sáu, 06/09/2013, 04:34 | An Smile

Hoạch Định Chiến Lược Nhân Sự Hiệu Quả

Video rất tốt giúp các bạn hiểu rõ về chiến lược nhân sự tuy nhiên còn một số vấn đề nữa cần làm rõ
1- Bối cảnh tạo nên chiến lược nhân sự : Strategic context : ví dụ 2 công ty như thế giới di động và viễn thông A là hoàn toàn giống nhau về ngành nghề cách thức nhưng 2 chiến lược nhân sự sẽ hoàn toàn khác nhau
2- Làm thế nào để kết nối chiến lược nhân sự và chiến lược của công ty
3- Phân bổ nguồn lực cho từng hoạt động chức năng nhân sự như thế nào ví dụ công ty có budget 500 triệu thế thì bao nhiêu cho đào tạo, bao nhiêu cho tuyển dụng, bao nhiêu cho giữ người

 

An Smile – Sinh Viên Space – YouTube
Ý kiến của bạn