Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Hai, 02/06/2014, 04:51 | Nam Nguyễn

Làm thế nào để sống (hòa bình) cạnh thằng hàng xóm xấu tính?

Làm thế nào để sống (hòa bình) cạnh thằng hàng xóm xấu tính?

Làm thế nào để sống (hòa bình) cạnh thằng hàng xóm xấu tính?

Ý kiến của bạn