Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 29/09/2020
Thứ Sáu, 09/08/2013, 03:25 | Kẹo kéo

Kỹ năng, chiến lược học tập một cách hiệu quả

Kỹ năng hay chiến lược học tập là cách tiếp cận kiến thức của học sinh, sinh viên để đạt được những thành công trong học tập.
Có một loạt các kỹ năng khác nhau trong quá trình tiếp thu, ghi nhớ và xử lý thông tin. Chúng ta có thể liệt kê như: các mẹo ghi nhớ, kỹ năng đọc sách, kỹ năng tập trung và kỹ năng tốc ký có hiệu quả… Hay nói rộng hơn, bất kỳ một kỹ năng nào làm tăng khả năng học tập và vượt qua tốt những kỳ thi của mỗi người thì đều được gọi là kỹ năng học tập. Có thể đơn giản là kỹ năng sắp xếp hợp lý thời gian hợp lý và tư duy tích cực.

Thông thường, các kỹ năng đó không được hướng dẫn ở hệ thống các trường học mà thông qua quá trình học tập, tự rút kinh nghiệm của những người đi trước. Tuy nhiên, mỗi sinh viên (học sinh) vẫn có thể tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm học tập từ nhiều nguồn khác nhau: những người trước, Internet…

Kỹ năng, chiến lược học tập một cách hiệu quả

Lý thuyết thì trừu tượng, nhưng bất kỳ sinh viên (học sinh) nào cũng đều có thể trang bị cho mình một kỹ năng học tập nhất định; thường thì chỉ cần tích cực rèn luyện trong một thời gian ngắn. Kỹ năng học tập, do đó cần phải phân biệt và vạch rõ cho từng lĩnh vực cụ thể như xã hội, khoa học, nghệ thuật…và phụ thuộc vào khả năng của mỗi sinh viên.

Phân biệt chỉ là lý thuyết, bất kỳ lĩnh vực mà bạn học tập và nghiên cứu nào thì khi tích cực thì đạt dược kết quả tốt. Có một phương pháp mà mỗi người thường hay áp dụng đó là cố ghi nhớ bằng cách đọc trên ghi chú, trên cuốn sách lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, cách đó rất vất vả mà lại không mang lại hiệu qua lâu dài cũng như chỉ giải quyết vấn đề tạm thời. Sinh viên cần phải học chủ động và tích cực với tư duy phản biện; thường xuyên đặt câu hỏi, đưa ra bằng chứng trong suốt quá trình học.

Lĩnh vực nào bạn học thì đều có giáo trình tài liệu nghiên cứu dành cho sinh viên. Vì vậy, mình xin đưa ra một phương pháp đơn giản để tập trung cao độ vào thông tin quan trọng khi nghiên cứu được sử dụng bởi đa số sinh viên, đó là: Xem trước, đặt câu hỏi, đọc, tóm tắt, kiểm tra.

Kỹ năng, chiến lược học tập một cách hiệu quả

Xem trước: Nhìn vào các chủ đề được học bằng cách liếc qua những đề mục hoặc các điểm trong giáo trình.

Đặt câu hỏi: Tự đưa ra câu hỏi mà các kỳ kiểm tra có thể hỏi đến.

Đọc: Thông qua các tài liệu liên quan, tập trung vào các thông tin quan trọng nhất liên quan đến các câu hỏi được đặt ra trước đó.

Tóm tắt: Tóm tắt các thông tin quan trọng cùng với hiểu biết của mình vào quá trình này; bằng cách tích ký, sơ đồ, biểu bảng giúp cho ta hiểu vấn đề và ghi nhớ tốt hơn.

Kiểm tra: Trả lời các câu hỏi được đưa ra trước đó, tránh thêm những câu hỏi mà có thể đánh lạc hướng hoặc thay đổi chủ đề mà bạn đang nghiên cứu.

Ngoài ra, có rất nhiều cách để tiếp cận thu thập và ghi nhớ thông tin khác nhau trong quá trình học như: thăm quan mô hình thực tế (trực quan), thực hành thao tác thí nghiệm, trao đổi thảo luận trên các diễn đàn, thảo luận nhóm… cũng vô cùng quan trọng.

Một điều quan trọng cuối cùng là ngoài học tập, nghiên cứu để đạt được kết quả cao trong các kỳ kiểm tra, các bạn cần chú trọng đến việc sử dụng kiến thức mình đã tiếp thu được vào quá trình làm việc sau này.

Sinh Viên Space – ttvn.vn

Ý kiến của bạn