Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 28/09/2020
Thứ Ba, 06/05/2014, 04:49 | Hee ChanHee

Ứng dụng thành công quy trình lên men tỏi thành thuốc quý

Nghiên cứu thành công quy trình lên men tỏi thành thuốc quý

Ứng dụng thành công quy trình lên men tỏi thành thuốc quý

Ý kiến của bạn