Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/09/2020
Thứ Hai, 04/11/2013, 01:10 | Hee ChanHee

Galaxy Note 3 bản dùng chip xử lý mạnh mẽ Snadragon 800

Galaxy Note 3 bản dùng chip xử lý mạnh mẽ Snadragon 800

Ý kiến của bạn