Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 01/10/2020
Thứ Năm, 24/04/2014, 02:42 | Hee ChanHee

Dùng tia laser để kiểm soát thời tiết

Công nghệ mới từ tia laser

Dùng tia laser để kiểm soát thời tiết

Ý kiến của bạn