Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/09/2020
Thứ Năm, 29/05/2014, 09:49 | TracyNguyen

Điều khiển máy bay bằng ý nghĩ

Điều khiển máy bay bằng ý nghĩ

Điều khiển máy bay bằng ý nghĩ

Ý kiến của bạn